Enric I. Canela

La Sindicatura de Comptes ha emès l’informe 7/2010 de fiscalització dels comptes anuals de la UPC corresponents als exercicis 2006 i 2007.

Des del punt de vista economicofinancer, cal destacar l’increment del dèficit en 12,98 M€ el 2006 i en 3,46 M€ el 2007 com a resultat de previsions d’ingressos no realitzats en ambdós exercicis i de despeses reals superiors a les pressupostades l’exercici 2007.

La taxa d’abandonament per a una cohort se situa, al cap de cinc anys d’haver començat els estudis, al voltant del 40%. La taxa de titulació se situa en aquest mateix període al voltant del 23%.

La Sindicatura de Comptes, fruit dels ajustaments realitzats, eleva fins a 78,44 M€ el dèficit acumulat de la UPC a 31 de desembre de 2007.

Cal assenyalar que la Sindicatura ha fet una sèrie d’observacions sobre aspectes economicofinancers i també de legalitat i control intern.

Podeu veure la nota informativa i també l’informe complet.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació