Enric I. Canela

La ministra de Ciència i Innovació no para. Segueix intentant posar en funcionament una estratègia de canvi econòmic. Crec que pensa realment que l’única manera de fer anar una economia és canviant el model i anar cap al de la societat del coneixement. El problema el té, però, en què és complicat ensenyar logaritmes en un parvulari, sobretot si el parvulari està comandat per un crack.

La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, va presentar divendres al Consell de Ministres un informe sobre l’Estratègia Estatal d’Innovació (e2i) en la qual està treballat el Ministeri i l’objectiu fonamental és posicionar a Espanya en el novè lloc de la innovació en el món l’any 2015.

En aquests moments, Espanya ocupa la novena potència científica mundial pel que és el moment de traduir el potencial investigador en innovació, i aconseguir que els resultats de la recerca s’incorporen a productes, serveis i processos que generin riquesa i benestar.

Els objectius a assolir mitjançant aquesta Estratègia en l’horitzó 2015 es concreten en la necessitat de mobilitzar l’ordre de 6.000 milions d’euros d’inversió privada en R+D (1,9% del PIB), a duplicar el perímetre d’empreses que fan innovació , incorporant 40.000 empreses més, i en generar 500.000 llocs de treball nous en empreses d’alta i mitjana tecnologia.

Per aconseguir aquests objectius, la e2i comprèn un conjunt d’actuacions que es desenvolupen al voltant de cinc eixos (pentàgon de la innovació), en el qual s’involucren a 13 ministeris i que busquen la cooperació amb altres administracions i amb agents socials i econòmics. Es tracta d’un pentàgon que s’expandeix des del coneixement i la seva transferència generats a partir del sistema d’Universitats, Organismes Públics d’Investigació, Centres Tecnològics, Parcs Científics i Tecnològics, empreses investigadores i altres entitats.

Els 5 eixos són: finançament , mercats, governança, cooperació territorial i persones.

L’Estratègia Estatal d’Innovació es concreta en un Pla d’Acció que recull les actuacions que es duran a terme en els propers mesos.

Dins d’aquest Pla d’Acció es crea una Comissió de Seguiment de l’Estratègia Estatal d’Innovació, presidida pel Ministeri de Ciència i Innovació i que compta amb la participació dels Ministeris sectorials implicats en el desenvolupament d’aquesta estratègia.

Una resposta a “Aconseguirà la nostra protagonista que les pedres pensin?”

  1. […] molt que la ministra s’hi esforci, la ciència a l’Estat Espanyol no és una prioritat. Hem mirat de salvar pujades […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació