Enric I. Canela

S’han presentat 48 projectes presentats per 64 universitats de tot l’Estat a la convocatòria 2010 de Campus d’Excel·lència Internacional. Dels 48 projectes, 32 són nous i 16 es van presentar a la convocatòria 2009.

En aquesta segona convocatòria del Programa CEI s’han presentat projectes amb un major grau d’agregació entre universitats, organismes públics de recerca i altres entitats, i s’ha donat un major èmfasi a l’especialització dels projectes de campus.

S’han prioritzat com a novetat els aspectes d’internacionalització en àmbits transfronterers i geoestratègics (Atlàntic, Portugal, els Pirineus, la Mediterrània i Iberoamèrica).

A mitjans de juliol hi haurà la primera selecció. El resultat final no se sabrà fins a l’octubre.

La llista de projectes inclou entre els 32 nous el Campus ENERGIA (UPC), el HEALTH UNIVERSITAT DE BARCELONA CAMPUS (HUBc) (UB), el Campus Internacional de l’Aigua H2G (UdG) i el Campus Agroalimentari de Catalunya (UdL, UAB, UdG, URV, UPF, UVic, UPC, UB, UOC). A més s’hi presenten els seleccionats a la convocatòria 2009.

Estic bastant convençut que el HUBc de la UB és un projecte guanyador.