Enric I. Canela

Sense exagerar en algunes de llurs demandes, és a dir no tot és el mercat, els consells socials tenen raó. El canvi, però, s’ha de fer amb decisions dels poders públics però també fent que la demanda sigui l’adequada a través d’incentius i accions d’informació.

Ho dic perquè he llegit:

que el vicepresident de la Conferència de Consells Socials de les universitats públiques d’Espanya, Julio Revilla Saavedra, durant la seva intervenció en la trobada ‘Universitats 2020’ a Salamanca, l’última reunió sobre Educació de la presidència espanyola de la UE i un fòrum de debat sobre el paper de les universitats en l’horitzó de 2020, va dir que reclamen una universitat orientada a la demanda per aconseguir que l’Educació Superior d’Espanya i de la Unió Europea millori la seva contribució al desenvolupament econòmic i social de cada territori.

Per assolir aquesta fita, la Conferència de Consells Socials advoca per impulsar un canvi en el model organitzatiu universitari, tant en la planificació i desenvolupament de la docència, com en la gestió. Els resultats socials han d’esdevenir la base de les actuacions universitàries. D’aquesta manera, l’oferta formativa i l’activitat investigadora han d’estar marcades per les necessitats del mercat i de la societat per aconseguir que la universitat compleixi el seu paper actiu com a agent dinamitzador del progrés econòmic i del benestar social. Així podran millorar la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic de les seves regions, oferint una formació de qualitat centrada en la millora dels recursos i capacitats productives.

Cal dissenyar, amb la participació dels agents externs, uns estudis orientats cap a l’ocupabilitat i cap a la capacitació professional, i una formació contínua adaptada als constants canvis econòmics i socials.

D’altra banda, la Conferència ha destacat que l’activitat de R+D+i universitària ha d’anar encaminada a enriquir la productivitat i la competitivitat de l’entorn, aprofundint en la transferència del coneixement i en la difusió de la innovació.

Per aconseguir aquest canvi i convertir la universitat en el motor de progrés de la societat de la pròxima dècada, la Conferència de Consells Socials ha reclamat un canvi del model de governança i gestió universitaris, on hi ha estructures poc operatives i les decisions depenen més de les dinàmiques internes que dels requeriments socials.

D’altra banda, ha advertit de la necessitat que els organismes públics europeus i nacionals marquin directrius i actuacions que enforteixin les capacitats estratègiques de les universitats perquè defineixin els seus projectes de futur en funció de les seves fortaleses i del seu entorn, i millorin els mecanismes d’interactuació amb el teixit productiu i social com a forma d’acostament a la societat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació