Archive for juny 20th, 2010

El dia 16 es va constituir la Fundació de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya. Ramon Moreno Amich, catedràtic d’Ecologia de la UdG, ha estat nomenat director de la Institució CERCA. Fins fa uns mesos va ser director general de Recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca. CERCA és una eina de […]

Enric I. Canela Llegeixo que un 33,9% dels alumnes que es matriculen a la UdL abandonen els estudis. L’especialitat d’Informàtica de Sistemes és on es registra un major índex d’abandonaments, amb el 64,7% (gairebé dues de cada tres), mentre que Mestre en Educació Infantil i Infermeria són les que obtenen un major èxit de continuïtat, […]