El dia 16 es va constituir la Fundació de la Institució dels Centres de Recerca de Catalunya. Ramon Moreno Amich, catedràtic d’Ecologia de la UdG, ha estat nomenat director de la Institució CERCA. Fins fa uns mesos va ser director general de Recerca del Comissionat per a Universitats i Recerca.

CERCA és una eina de suport als centres de recerca participats per la Generalitat, per promoure i recolzar l’excel·lència, i per generar economies d’escala que optimitzin els recursos existents.

La nova entitat, presidida pel conseller Josep Huguet, té per objecte donar suport als centres inclosos actualment en el Programa CERCA, i fomentar la seva projecció corporativa, institucional i científica, de manera que puguin incrementar i consolidar posicions de lideratge internacional. A més, implementarà les polítiques adreçades a aquests centres, així com a altres estructures de recerca.

Amb una estructura de fundació, l’entitat està participada per quatre Departaments del Govern (Innovació, Universitats i Empresa, Salut, Agricultura, Alimentació i Acció Rural i Economia i Finances), així com per membres de la comunitat científica representats en la figura del vicepresident científic de la institució, Joan Rodés Teixidor, i per Associació Catalana d’Entitats de Recerca (ACER).

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació