Enric I. Canela

Fa dies que se’n parlava, finalment el Consell de Ministres de divendres va aprovar l’Estratègia Estatal d’Innovació (e2i) té com a objectiu impulsar el desenvolupament tecnològic i la innovació com a eix fonamental en el canvi de model productiu a Espanya.

Diu la referència:

Amb l’Estratègia Estatal d’Innovació, el Ministeri de Ciència i Innovació integra i s’alinea totes aquelles actuacions de l’Administració General de l’Estat que tenen un impacte positiu en l’impuls a una economia més innovadora i competitiva, per accelerar així la nostra recuperació econòmica, consolidar un creixement més sostenible i generar ocupació.

Aquesta Estratègia té mesures que ja estan sent implementades i moltes altres es desplegaran abans que acabi l’any.

L’Estratègia Estatal d’Innovació contribueix a l’eficiència de la despesa en innovació compromès per tota l’Administració General de l’Estat en els pressupostos generals de l’Estat de 2010, xifra que puja a més de 6.700 milions d’euros.

L’esforç inversor del Govern en els últims anys per l’R+D+i ha permès, entre altres variables, que Espanya sigui avui la novena potència científica mundial. Hi ha, per tant, una oportunitat única perquè el coneixement generat en els últims anys i les actuals capacitats del nostre sistema científic s’incorporin a productes, serveis i processos que generin riquesa i benestar, impulsant una economia més competitiva i innovadora.

Objectius de l’Estratègia Estatal d’Innovació

L’Estratègia Estatal es projecta en l’horitzó 2020 en línia amb els objectius de l’Estratègia Europa 2020 i s’estructura en dues etapes: la primera, 2010-2015, pretén resoldre la bretxa actual entre la situació de la innovació a Espanya i la que ens correspon per la nostra capacitat científica i econòmica, i la segona, 2016-2020, en què es buscarà la convergència amb els països líders en innovació.

Aconseguir l’objectiu de la primera etapa suposa assolir l’any 2015 una inversió anual en R+D privada superior a la de 2009 en sis mil milions d’euros; duplicar en aquest període el nombre d’empreses que fan innovació, incorporant quaranta mil empreses més , i augmentar el nombre de llocs de treball de mitjana i alta tecnologia al mig milió.

Per aconseguir aquests objectius, l’Estratègia Estatal d’Innovació comprèn un conjunt d’actuacions que es desenvolupen al voltant de cinc eixos, que involucren a tots els Ministeris i que estan oberts a la cooperació amb altres administracions i amb els agents socials i econòmics. Aquests cinc eixos són: generació d’un entorn procliu a la innovació; foment de la innovació des de la demanda pública; projecció internacional, enfortiment de la cooperació territorial i capital humà.

Eixos de l’Estratègia Estatal d’Innovació

Els cinc eixos de l’Estratègia Estatal d’Innovació tenen el seu origen en la generació de coneixement i la seva transferència.

a) Entorn de finançament procliu a la innovació: En aquest eix s’integren totes les actuacions orientades a aconseguir un entorn de finançament que incentivi i faciliti les activitats innovadores. Amb aquesta finalitat es milloren les eines de finançament públic de la innovació, alhora que es promou la posada en marxa d’instruments diversos amb participació del sector privat, com el finançament bancari, el capital risc o els mercats secundaris de borsa.

En aquest àmbit, s’han replantejat alguns instruments clàssics de suport a la innovació des del Ministeri, als quals es dedicaran 2.500 milions d’euros en 2010. En aquesta mateixa línia, el Ministeri de Ciència i Innovació i l’Institut de Crèdit Oficial han formalitzat recentment un acord que preveu 1.150 milions d’euros per finançar aquest tipus d’operacions en els propers mesos.

En total, el volum de recursos destinats a millorar l’entorn de finançament de la innovació el 2010 és de 4.012.000.

b) Foment de la innovació des de la demanda pública: Se centra en accelerar la innovació actuant des de la demanda de les administracions mitjançant polítiques de compra pública. L’Estratègia ha identificat un conjunt de compres públiques dependents de l’Administració General de l’Estat i de les administracions locals, a través del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, impulsat pel Ministeri de Política Territorial. Aquestes compres públiques amb component innovador sumen més de 1.700 milions d’euros en 2010. Es tracta d’oportunitats de negoci per a empreses innovadores en àmbits com l’economia verda o l’economia de la salut, sectors cridats a jugar un paper molt rellevant en el nou model productiu.

c) Projecció internacional: Per facilitar que les empreses innovadores internacionalitzin les seves activitats d’R+D+I i el seu desenvolupament de negoci, millorant la seva competitivitat global, l’Estratègia preveu el 2010 el reforç de les activitats de promoció exterior de la tecnologia i la innovació espanyola al Japó, Corea, Xina, Índia, Estats Units, Marroc, Xile, Brasil, Mèxic i Sud-àfrica mitjançant la cooperació dels ministeris de Ciència, Indústria, Comerç i Turisme, i Afers Exteriors i de Cooperació.

d) Enfortiment de la Cooperació Territorial: L’Estratègia Estatal d’Innovació desenvolupa en aquest eix les actuacions orientades a buscar el consens entre administracions per a aconseguir una difusió de la innovació en tot el territori ia tot el teixit productiu, amb especial èmfasi en les pimes. En aquest marc, i en els últims mesos, el Ministeri ha signat convenis amb diverses comunitats autònomes per valor de 250 milions d’euros. A això se suma l’efecte mobilitzador que ha tingut, a escala municipal, el ja esmentat Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, que ha permès desenvolupar a escala municipal 7.650 projectes amb un contingut clarament tecnològic.

e) Capital Humà: Mitjançant aquest eix, l’Estratègia Estatal d’Innovació uneix esforços orientats a aconseguir una major incorporació de talent innovador a les empreses espanyoles. El canvi de model productiu només podrà culminar si s’aconsegueix incorporar més talent innovador a les empreses espanyoles. Amb aquest objectiu s’ha llançat un nou programa, anomenat INNCORPORA, amb capacitat per finançar la contractació de mil tecnòlegs i gestors, i que se suma al ja d’èxit programa Torres Quevedo de suport a la contractació de doctors i tecnòlegs a empreses.

Comitè de Seguiment

En l’Estratègia Estatal d’Innovació que avui ha aprovat el Consell de Ministres es constitueix un Comitè de Seguiment interministerial, presidit pel Ministeri de Ciència i Innovació. Aquest Comitè tindrà la missió, entre altres funcions, d’elaborar anualment el pla d’actuació de l’estratègia i al Govern un informe sobre el seu compliment.

Coherència amb la política europea d’innovació

Espanya ha traslladat durant la Presidència Espanyola de la Unió Europea la reflexió que ha motivat aquesta Estratègia al conjunt de la Unió Europea.

Fruit d’aquest treball, el Consell de Ministres de la Unió Europea va adoptar a finals de maig, sota Presidència espanyola, unes conclusions que defineixen la futura política d’innovació europea d’acord amb els cinc eixos que assenyala la nostra pròpia estratègia.

Ja veurem com es desenvolupa tot això. En el paper està bé, però després el desplegament acaba determinant la utilitat. Esperem que si.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació