Enric I. Canela

La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, ha comunicat avui la decisió dels Premis Nacionals d’Investigació 2010.

Premi Nacional d’Investigació “Gregorio Marañón”, en l’àrea de Medicina: Carlos Martínez Alonso

Professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), la seva recerca s’ha centrat en els mecanismes de regulació del sistema immunitari implicats en la patogènia de les malalties autoimmunes, en la defensa de l’organisme davant les infeccions i el càncer i en el desenvolupament d’estratègies terapèutiques innovadores.

El seu treball s’ha plasmat en més de 400 publicacions en les revistes científiques més prestigioses i ha estat reconegut amb múltiples premis. Ha estat també president del Consell Superior d’Investigacions Científiques i ha ocupat diversos llocs de responsabilitat en institucions i societats científiques internacionals.

Premi Nacional d’Investigació “Santiago Ramón y Cajal”, a l’àrea de Biologia: Maria A. Blasco

Es va doctorar el 1993, i va realitzar la seva formació postdoctoral als Estats Units al Cold Spring Harbor Laboratory. El 1997 va constituir el seu propi grup de recerca, primer al Centre Nacional de Biotecnologia (CNB) i des de 2003 en Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques (CNIO), del qual és vicedirectora des de 2005.

Les seves principals aportacions com a investigadora independent es centren en l’estudi del paper de la telomerasa en ratolins transgènics. En particular, el descobriment que els telòmers curts actuen com supressors tumorals però també contribueixen a la inestabilitat cromosòmica i l’envelliment. A més, el seu descobriment de la importància de la longitud dels telòmers en la biologia de les cèl·lules mare obre noves perspectives per a la medicina regenerativa.

Premi Nacional d’Investigació “Leonardo Torres Quevedo”, en l’àrea d’Enginyeries: Enrique Castell Ron

Catedràtic de Matemàtica Aplicada de la Universitat de Cantàbria des de 1976, és reconegut internacionalment com a expert en estadística de valors extrems, així com pel desenvolupament del concepte i l’aplicació de xarxes funcionals per a la modelització en diverses àrees de l’Enginyeria.

La seva trajectòria investigadora s’ha plasmat en més de 200 treballs publicats en revistes especialitzades i 14 llibres. És Acadèmic de Número de la Reial Acadèmia d’Enginyeria des de 1994 i de la Reial Acadèmia de Ciències Exactes, Físiques i Naturals des de 2009.

Premi Nacional d’Investigació “Pascual Madoz”, en l’àrea de Dret i Ciències Econòmiques i Socials: Salvador Barberà Sàndez

Doctor en Economia per la Universitat de Northwestern (1975), catedràtic d’Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona, Fellow de l’Econometric Society (1988), Fundador i President de l’Associació Espanyola d’Economia (2000), ha obtingut diversos doctorats honoris causa i diversos guardons científics. A més, ha exercit responsabilitats de renovació de l’organització de la vida acadèmica a Espanya.

Premi Nacional d’Investigació “Ramón Menéndez Pidal”, a l’àrea d’Humanitats: Ignasi Bosque Muñoz

Catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid, membre de la Reial Acadèmia Espanyola i autor de multitud de treballs especialitzats, és reconegut internacionalment com una de les màximes autoritats de la lingüística hispànica. Es va formar amb Fernando Lázaro Carreter.