La llei que mai no arriba


Enric I. Canela

Llegia que la ministra Garmendia va comparèixer a la Comissió Mixta per a la Unió Europea.

La ministra va dir que s’havien desenvolupat per complet i amb èxit els objectius i l’agenda política plantejada d’antuvi.

Núria Aleixandre, de CiU, ha dit que cal que la ministra expliqui com pensa fixar una inversió en R+D i establir una carrera investigadora d’acord amb les d’altres països membres com Alemanya i França si la nova Llei de la Ciència, que és la que ha de regular aquesta qüestió, encara està a l’aire. Aleixandre vol que la nova norma generi unes condicions laborals que retinguin i atreguin el talent amb independència de la seva procedència, encara que per aconseguir-ho cal promoure una normativa més liberal que la proposta. Amb els acords amb els sindicats has topat Núria.