Enric I. Canela

Sempre vaig publicant la referència dels informes de la Sindicatura de Comptes relatiu a les universitats (durant el 2009 i el que va del 2010 he publicat:L’informe de la Sindicatura de Comptes sobre els comptes anuals 2006 i 2007 de la UPC, A la Sindicatura de Comptes no li agraden els procediments de la UPF i la UdG, El dèficit econòmic de les universitats segueix creixent, Els comptes de la UAB, La Sindicatura de Comptes troba molts problemes als comptes de la UB i la UPC).

Avui la Sindicatura de Comptes ha tramès al Parlament l’informe de fiscalització dels comptes de la Universitat de Barcelona dels exercicis 2006 i 2007.

La nota informativa sobre l’informe , el 14/2010

Al meu parer, els fets més destacats són:

  • Des del punt de vista economicofinancer, cal destacar l’increment del dèficit en 14,14 M€ el 2006 i en 15,75 M€ el 2007.
  • La taxa d’abandonament per a una cohort se situa, al cap de cinc anys d’haver començat els estudis, al voltant del 38%. La taxa de titulació se situa en aquest mateix període al voltant del 34%.
  • A 31 de desembre de 2007 la UB presentava un romanent genèric negatiu de 75,79 M€ (dèficit acumulat que s’haurà de finançar), que representa un 20,75% del pressupost inicial de l’exercici 2007. La Sindicatura de Comptes, fruit dels ajustaments realitzats, eleva fins a 83,18 M€ el dèficit acumulat de la UB a 31 de desembre de 2007.

La llista d’incompliments és llarga, més del que permet escriure un article com aquest. Podeu llegir la nota informativa, que és fàcil de llegir. Si voleu el detall complet podeu anar a la pàgina 121 de l’Informe

Cal assenyalar que els incompliments són molts, venen d’antic, però pel que dedueixo de les al·legacions de la UB s’estan intentant resoldre. En alguns casos puc assegurar que és cert.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació