- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Els problemes que la Sindicatura detecta en el 2006 i 2007 a la UB

Enric I. Canela

Sempre vaig publicant la referència dels informes de la Sindicatura de Comptes relatiu a les universitats (durant el 2009 i el que va del 2010 he publicat:L’informe de la Sindicatura de Comptes sobre els comptes anuals 2006 i 2007 de la UPC [2], A la Sindicatura de Comptes no li agraden els procediments de la UPF i la UdG [3], El dèficit econòmic de les universitats segueix creixent [4], Els comptes de la UAB [5], La Sindicatura de Comptes troba molts problemes als comptes de la UB i la UPC [6]).

Avui la Sindicatura de Comptes ha tramès al Parlament l’informe de fiscalització dels comptes de la Universitat de Barcelona dels exercicis 2006 i 2007 [7].

La nota informativa sobre l’informe [8] , el 14/2010

Al meu parer, els fets més destacats són:

La llista d’incompliments és llarga, més del que permet escriure un article com aquest. Podeu llegir la nota informativa, que és fàcil de llegir. Si voleu el detall complet podeu anar a la pàgina 121 de l’Informe [7]

Cal assenyalar que els incompliments són molts, venen d’antic, però pel que dedueixo de les al·legacions de la UB s’estan intentant resoldre. En alguns casos puc assegurar que és cert.