Enric I. Canela

El BOE del 31 de juliol publicava l’Ordre EDU/2075/2010, de 29 de juliol, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió d’arquitecte.

S’ha acabat un altre colobrot. Mira que era fàcil, ja se sabia que la cosa acabaria així. Diners gastats en reunions per arribar a acords quan tots teníem clar el resultat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació