Enric I. Canela

El consell de ministres del passat divendres va aprovar un Reial Decret que estableix els requisits, el format comú i el procediment administratiu per a l’expedició dels títols corresponents als ensenyaments universitaris oficials de grau, màster i doctorat.

Entre les principals novetats que introdueix el text hi ha la creació d’un Registre Nacional de Titulats Universitaris Oficials, que recollirà les dades dels futurs estudiants que acabin els seus estudis de Grau, Màster, o Doctorat, i els d’aquells que es troben en el Registre Nacional de Títols Universitaris Oficials. Es crea, així, un arxiu únic de referència de Titulats Universitaris Oficials.

A més, el Reial Decret desenvolupa el format Suplement Europeu al Títol, que podran expedir les universitats espanyoles per tal de promoure la mobilitat de titulats espanyols a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Hi constaran tots els detalls personals, acadèmics i, si s’escau, professionals inherents a cada titulació aconseguida pels alumnes, el que servirà com a element de transparència per a la realització d’estudis dins l’Espai Europeu d’Educació Superior.

El Govern ha aprovat també la regulació de l’expedició de títols conjunts, tant entre universitats espanyoles, com entre espanyoles i estrangeres, el que suposa un suport al principi de mobilitat que inspira l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Finalment, el text del Reial Decret aprovat estableix que els efectes plens dels títols universitaris oficials s’obtenen des de la data de la completa finalització dels estudis, i no des de la data d’abonament de la taxa com passava fins ara.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació