Archive for agost 11th, 2010

Enric I. Canela Llegia que un estudio del American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) ha posat de manifest que els estudiants, entre el 1961 i 2000, han reduït el tems mitjà d’estudi de 24 a 14 hores a la setmana. Els autors conclouen que això es deu a què dediquen més temps a […]