- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Passen els anys i s’estudia menys

Enric I. Canela

Llegia que [2] un estudio del American Enterprise Institute for Public Policy Research (AEI) ha posat de manifest que els estudiants, entre el 1961 i 2000, han reduït el tems mitjà d’estudi de 24 a 14 hores a la setmana.

Els autors conclouen que això es deu a què dediquen més temps a l’oci. El descens no està relacionat amb que tinguin una feina o cap altra característica social o ètnica.

Sembla que està relacionat amb una menor exigència per part de les escoles. Els estàndards s’han reduït. Més laxitud.

Per altra banda, s’ha demostrat que més estudi està relacionat amb més coneixement i amb més productivitat.

Està bé que una cosa que alguns venim denunciant, la laxitud de l’escola, es posi de manifest de forma pública per aquesta prestigiosa organització.