- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Ajuts per potenciar la recerca a l’empresa

Enric I. Canela

Ajuts a empreses per a la contractació de personal investigador dins el programa Talent empresa (TEM-DGR 2010) – Modalitat A [2]

Ajuts a empreses per a la contractació de personal investigador dins el programa Talent empresa (TEM-DGR 2010) – Modalitat B [3]

L’objecte d’aquests ajuts és atorgar ajuts a microempreses, petites i mitjanes empreses (PIME), associacions empresarials, agrupacions d’interès económic (AIE) i centres tecnològics amb seu a Catalunya que vulguin iniciar o duguin a terme activitats d’R+D que fomentin la contractació de personal investigador.