Enric I. Canela

Podeu llegir que el Ministeri de Ciència i Innovació llançarà a principis de 2011 un nou programa, denominat Severo Ochoa, dirigit a la promoció de les unitats espanyoles de recerca d’excel·lència – siguin departaments o instituts universitaris, fundacions de recerca o instituts dels organismes públics d’investigació – a partir d’un procés d’acreditació transparent i emparat en les millors pràctiques internacionals.

Aquesta acreditació és temporal i tindrà una validesa de 5 anys, però els seus beneficiaris podran optar a renovar-la, sotmetent cada cinc anys al procés d’avaluació. A partir de 2011 s’acreditaran anualment un màxim de 10 unitats fins a arribar a un màxim de 40 el 2014. Un cop assolit aquest nombre màxim de 40, aquelles unitats que finalitzin la seva acreditació hauran de competir amb la resta de candidats del sistema si aspiren a renovar el seu estatus.

Així ho ha anunciat avui la ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, en l’Esmorzar Informatiu del Fòrum Espanya Innova, organitzat per Nova Economia Fòrum. “Necessitem polítiques que fomentin, identifiquin i reconeguin adequadament l’excel·lència científica”, de manera que serveixin com a “punt de partida per modernitzar progressivament el model de finançament de la recerca vigent durant els últims vint anys”, ha assegurat Garmendia.

La titular de Ciència i Innovació ha destacat en aquest sentit que, si bé el sistema científic espanyol ha fet un salt quantitatiu des de 2004 – en volum de recursos injectat i d’investigadors incorporats – amb aquesta nova mesura el Ministeri de Ciència i Innovació pretén donar ” un salt qualitatiu “dins d’aquest sistema. “Hem de donar suport a tots els centres, però hem de distingir i projectar els millors”, ha afirmat.

L’acreditació, que reconeixerà a “aquells centres espanyols que estiguin entre els millors del món”, segons Garmendia, només podrà aconseguir superant estàndards molt exigents de quantitat i qualitat de la producció científica, d’atracció de talent internacional i de captació competitiva de recursos d’ origen internacional. Al mateix temps s’exigirà que aquestes unitats comptin amb mecanismes adequats de control i retiment de comptes.

A canvi, les unitats acreditades rebran diversos beneficis:

Finançament per a reforçar les seves capacitats de recerca, bé sigui mitjançant l’atracció de talent o mitjançant l’impuls a nous projectes. Així, cada unitat acreditada rebrà en total 5 milions d’euros en el període de validesa de la seva acreditació.

Incentius que facilitin la feina als investigadors en aquestes unitats d’excel·lència, com preferència en l’ús d’instal·lacions científiques singulars o facilitat d’accés a altres convocatòries competitives, entre d’altres aquelles relatives a la contractació de científics i tecnòlegs.

A més, les acreditacions Severo Ochoa tindran un efecte molt positiu en la reputació i el reconeixement social dels seus beneficiaris i seran un distintiu inequívoc que atraurà al mecenatge privat.

El nou programa Severo Ochoa es troba en sintonia amb el projecte de la Llei de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació – actualment en fase de tramitació parlamentària -, text que contempla mesures per a la promoció d’unitats de recerca d’excel·lència.

El CDTI, més a prop de les empreses

D’altra banda, la titular de Ciència i Innovació ha explicat la nova estructura organitzativa que el Ministeri de Ciència i Innovació ha posat en marxa al Centre per al Desenvolupament Tecnològic i Industrial (CDTI). Es tracta, segons ha explicat Garmendia, d ‘”una transformació que consolidarà el seu paper central com a agència de finançament de la innovació empresarial a Espanya i que millorarà la seva eficiència en la gestió i la seva orientació al client”. Un canvi que ve motivat tant per l’espectacular creixement registrat en el volum de recursos financers gestionats – el CDTI ha passat de gestionar 368 milions d’euros en 2004 – 1.251.000 d’euros el 2009 – com per la demanda empresarial de noves fórmules de finançament i de programes adaptats a les noves necessitats del teixit productiu espanyol.

Garmendia ha subratllat que en aquesta nova etapa el CDTI donarà suport a la innovació empresarial prestant “un servei de caràcter integral” a les empreses, que inclou el finançament, l’assessorament tecnològic – sectorial, la identificació d’idees, la recerca de potencials socis – nacionals i internacionals – i també de potencials fonts de finançament complementàries per als projectes. Tot això amb l’objectiu d’explotar i reforçar els millors valors i característiques del CDTI: la vinculació amb el sector empresarial, l’agilitat en les operacions i una sintonia permanent amb els problemes de les empreses innovadores.

Desenvolupament de la e2i

Així mateix, la ministra de Ciència i Innovació ha destacat que l’Estratègia Estatal d’Innovació-e2i – s’està desplegant de forma ràpida i efectiva, com demostren els acords en innovació signats fins ara amb sis comunitats autònomes per un import de 717 milions d’euros. A més, i en el marc de la e2i, ha fet referència a les primeres dades d’Inncorpora, una programa pioner que facilita crèdits a les empreses beneficiàries per a la contractació de tecnòlegs, i al mateix temps subvenciona la formació especialitzada dels treballadors.

Inncorpora permetrà aquest any la formació i contractació de 235 experts en innovació en altres tantes empreses espanyoles. El 76% d’aquests llocs de treball s’ha creat a PIMES. El 56% dels contractes signats són fixos. A més, el 77% dels nous llocs de treball els ocuparan joves (menors de 35 anys), que majoritàriament es trobaven en situació d’atur.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació