Enric I. Canela

La recerca està en risc per les retallades pressupostàries dels fons d¡que arriben de l’Administració General de l’Estat i del Govern.

Tal com indica l’article, això no passa en països com Alemanya on no s’han retallat els recursos destinats a la recerca. És la diferència entre un país que creu en l’economia del coneixement i un que ho diu però no és cert.

Amb tot, en el marc del pla integral de política industrial 2020, el govern espanyol es compromet en una de les esmenes presentades ahir a la Llei de Economia Sostenible a adoptar les mesures necessàries per impulsar aquells sectors productius que estan més lligats al desenvolupament de les activitats de ciència i innovació i a aquells de major capacitat d’internacionalització. De forma particular, es cita a l’esmena a la biotecnologia, les tecnologies sanitàries i farmacèutiques, les TIC, els sectors relacionats amb la protecció mediambiental, incloent les energies renovables, el sector aerospacial i la màquina eina.

Podrien ser idees acceptables is es mantingués un impuls sostingut de creixement en la recerca bàsica i aplicada, sembla que això no va per aquest camí. La recerca i el desenvolupament són un continuum i més recerca de qualitat atreu millors investigadors i capitals.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació