- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Manca de coherència global en R+D+i

Enric I. Canela

La recerca està en risc [2] per les retallades pressupostàries dels fons d¡que arriben de l’Administració General de l’Estat i del Govern.

Tal com indica l’article, això no passa en països com Alemanya on no s’han retallat els recursos destinats a la recerca. És la diferència entre un país que creu en l’economia del coneixement i un que ho diu però no és cert.

Amb tot, en el marc del pla integral de política industrial 2020 [3], el govern espanyol es compromet en una de les esmenes presentades ahir a la Llei de Economia Sostenible a adoptar les mesures necessàries per impulsar aquells sectors productius que estan més lligats al desenvolupament de les activitats de ciència i innovació i a aquells de major capacitat d’internacionalització. De forma particular, es cita a l’esmena a la biotecnologia, les tecnologies sanitàries i farmacèutiques, les TIC, els sectors relacionats amb la protecció mediambiental, incloent les energies renovables, el sector aerospacial i la màquina eina.

Podrien ser idees acceptables is es mantingués un impuls sostingut de creixement en la recerca bàsica i aplicada, sembla que això no va per aquest camí. La recerca i el desenvolupament són un continuum i més recerca de qualitat atreu millors investigadors i capitals.