Enric I. Canela

Llegeixo que la vicepresidenta Salgado ha dit que l’ajust afecta a gairebé totes les partides de despesa, si bé el Govern ha tractat de preservar les polítiques que més poden contribuir a incrementar la capacitat productiva de l’economia. D’aquesta manera, les actuacions directes en R+D+i del Ministeri de Ciència i Innovació només veuen retallades les seves dotacions en un 1,6%, mantenint els nivells d’inversió actuals vinculats al Pla Nacional de R+D+i i a l’Estratègia d’Innovació.

La veritat és que no ho veig clar, ja ens ho explicaran els entesos. La COSCE cada any ens fa una valoració, l’espero. Jo m’he limitat a mirar la quantitat que s’ha aprovat en capítol 7 que és el que nodreix la recerca. S’han aprovat 1.369 milions d’euros. El pressupost d’aquest any era de 1490 milions d’euros, el crèdit total, després de les modificacions produïdes i previstes per al 2010, és de 1490 milions d’euros i les obligacions reconegudes (previstes) de 1.463 milions d’euros. Això em dóna disminucions del 5,8%, del 8,1% i del 6,4% respectivament. Qua cadascú agafi el que vulgui, jo em quedo amb les obligacions reconegudes (una disminució entre el que s’ha gastat i el que es pressuposta d’un 6,4%).

Si ens fixem en com varia el que s’ha aprovat per Foment de la investigació Científica i Tècnica, que es d’on es paguen els projectes de recerca, veiem que són 728 milions d’euros, al 2010 van ser 801 milions d’euros. Una disminució de 9,3%. Això és el que ens tocarà patir als investigadors.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació