Embolic pressupostari


Enric I. Canela

La Vanguardia publica Los científicos claman contra los recortes presupuestarios. Explica que la COSCE ha dit finançament s’està retallant. En un document titulat Informe d’urgència sobre els pressupostos de R+D+i, difós ahir, la confederació científica adverteix que la despesa pressupostària [per a R+D+i el 2011] és un 8,37% inferior a l’aprovat en els pressupostos del 2010. No he vist el document, no hi apareix al web d ela COSCE.

Diu la COSCE que a la partida que es destina a finançar projectes de recerca competitius no militars – anomenada despeses no financeres destinades a R+D+i civil -, la retallada prevista per al 2011 és del 6,3% respecte al 2010. Aquest descens es suma a un altre del 14,7% registrat el 2010 respecte al 2009. Si el projecte de pressupostos manté les retallades en R+D+i el 2011, serà difícil recuperar el camí que fa uns anys crèiem consolidat.

La ministra de Ciència i Innovació, Cristina Garmendia, ha dit avui que el Ministeri disposa de 5.354 milions d’euros per a 2011, cosa que representa un 1,2% més davant el projecte de llei aprovat l’octubre de 2009. La diferència de – 1,65% entre la xifra aprovada per les Corts el desembre de l’any passat i la que figura en l’actual projecte de llei correspon a partides nominatives addicionals que es van incorporar en el tràmit parlamentari i que van ser destinades a finançar projectes i institucions concretes.

El pressupost no financer s’incrementa un 3,03% enfront del projecte de llei aprovat l’octubre de 2009, mentre que el pressupost financer no registra cap variació i es manté en el mateix nivell que l’aprovat aleshores.

Garmendia ha explicat que les mesures d’austeritat només s’apliquen en els capítols de despeses de personal i en les despeses de funcionament i inversions, mentre que els capítols 4, 7 i 8, que alimenten el sistema d’R+D, queden fora del pla d’austeritat.

El capítol 7 (de subvencions), que és el que finança fonamentalment al sistema públic de recerca – dins del Pla Nacional d’R + D – creix un 5,08%.

Pel que fa als organismes públics d’investigació (OPI), el total de les transferències (procedents dels capítols 4 i 7) del MICINN cap a aquests organismes es manté en el mateix nivell que el projecte de llei aprovat l’octubre de 2009, el que els permetrà conservar la seva capacitat investigadora plenament operativa. No obstant, els seus pressupostos es redueixen de mitjana un 6,12%, a causa principalment a la reducció salarial aplicada amb caràcter general a tots els empleats públics, com a conseqüència del RD-Llei 8 / 2010 i l’ajornament d’inversions immobiliàries, després d’un cicle expansiu.

La ministra, no sé si enfadada, no l’he vist, ha demanat rigor “científic” a l’hora d’analitzar els pressupostos. Si la cosa és com diu, li donaré la raó. De totes formes, sense posar en dubte les seves paraules, m’agradaria conèixer el pressupost executat al 2010 amb detall, respecte al del 2009, i comparar-lo amb el del 2011. Per altra banda, caldria veure com afectarà això a les partides dels projectes finançats per organismes dependents del MICINN, com ara l’Institut de Salut Carlos III. Com es veurà afectat el programa CIBER?

Diu La Vanguardia que la discrepància entre les xifres que ofereix la COSCE i les que ofereix Garmendia s’explica perquè l’anàlisi de la confederació científica no es limita a les partides del Ministeri de Ciència i Innovació, sinó que engloba totes les inversions en R+D+i previstes per el 2011.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació