Enric I. Canela

El Consell de Ministres del dia 1 d’octubre va aprovar la creació de l’Observatori Universitari de Beques, Ajudes a l’Estudi i Rendiment acadèmic. Esperava que sortís al BOE, però em sembla que encara no s’ha publicat.

La referència del Consell de Ministres diu que es tracta d’un òrgan d’assessorament al qual correspon estudiar i analitzar els resultats dels programes de beques i ajudes en matèria universitària amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’equitat, eficiència, eficàcia i transparència del sistema universitari espanyol. Aquest Observatori permetrà conèixer exhaustivament la distribució de la despesa en beques i el seu impacte en la formació dels nostres joves, així com realitzar un seguiment centralitzat dels resultats.

La informació que proporcioni aquest Observatori millorarà l’eficàcia del procés en la presa de decisions de les universitats, comunitats autònomes i Administració General de l’Estat. Contribuirà, a més, que el col·lectiu d’estudiants conegui l’esforç econòmic del Govern en l’àmbit de beques i ajudes a l’estudi, així com en les millores de les modalitats de llindars i en la comunicació dels resultats.

L’Observatori es configura com un òrgan col·legiat, presidit pel ministre d’Educació i en el qual participen representants de les universitats, estudiants, agents socials i comunitats autònomes.

Les beques i ajudes a l’estudi garanteixen la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació, així com la cohesió social i territorial. El Govern d’Espanya està fent un gran esforç en aquest sentit i en el curs 2010-2011 destinarà 1.530 milions d’euros en beques i ajudes a l’estudi, la qual cosa representa 125 milions d’euros més que l’any passat.

La posada en marxa d’aquest Observatori és una de les mesures previstes en el Pla d’Acció 2010-2011 presentat el mes de juny al Consell de Ministres i amb el qual el ministre d’Educació pretén orientar tota la seva activitat a la consecució dels objectius de l’Educació per a la dècada 2010-2020, al voltant dels que s’ha suscitat un ampli consens polític i social.

Si realment s’arriba a una bona anàlisi de dades és una bona cosa. Els problemes del tractament de la informació són greus en l’àmbit de l’administració. I sense bona informació no es gestiona bé.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació