Ball de xifres en R+D+i


Enric I. Canela

El pressupost d’R+D+i per al 2011 està generant una polèmica que per als profans resulta complicada de seguir.

La Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE) ha elaborat un Informe d’urgència sobre els pressupostos d’R+D+i. En aquest informe analitzen el conjunt de la Política de despesa 46 (PG46) que és el programa que recull el finançament per part de l’administració de l’Estat de l’R+D+i. D ela comparació dels pressupostos per al 2010 i per al 2011 es dedueix que la disminució global és del 8,37% (un 17,60% militar i un 7,02% civil). Les operacions no financeres civils disminueixen un 6,37%. Cal assenyalar que això es refereix al conjunt del pressupost i no només al de Ciència i Innovació.

Cristina Garmendia explica que hi ha un augment de l’1,2%. Cal tenir present que part d’aquest augment correspon a compromisos polítics com la Font d’Espalació per Neutrons del País Basc. Evidentment això també compta. Cal considerar que la partida que correspondria a les convocatòries del Pla Nacional d’R+D+i augmenta lleugerament.

La conclusió és que per al conjunt de l’Estat espanyol, els recursos destinats a R+D+i per part de l’Administració General de l’Estat disminueixen, amb una forta retallada en el capítol d’Indústria i poca modificació en termes absoluts en el que fa referència a Ciència i Innovació.

Ball de xifres, però una aposta per la millora de l’economia del coneixement nul·la per part de l’Estat. Garmendia ha salvat, més o menys, la part que li toca però el conjunt del govern espanyol ha demostrat que té una visió de l’economia pròpia de països poc desenvolupats.

Una resposta a “Ball de xifres en R+D+i”

  1. […] La Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE) ha publicat l’informe Nous aspectes de l’anàlisi del pressupost per a la R+D+i. repartiment i estructura de finançament. Aquest informe completa i aprofundeix el publicat (veure Ball de xifres en R+D+i). […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació