Archive for octubre 17th, 2010

Enric I. Canela Programa d’Universitats de Reagrupament Independentista (Podeu consultar el programa complet Organitzant el Nostre Futur Lliure) 1.3. Ensenyament superior. En matèria d’ensenyament universitari, Reagrupament considera que el Govern de l’Estat Català haurà de treballar en cinc eixos fonamentals: 1) la reordenació del mapa universitari català; 2) la qualitat de la docència i captació […]

Enric I. Canela Programa de Recerca, Innovació i Transferència de Tecnologia de Reagrupament Independentista (Podeu consultar el programa complet Organitzant el Nostre Futur Lliure) En ser independents, continuarem l’obra de modernització de la recerca iniciada a principis de segle, que ha augmentat l’avantatge de Catalunya respecte d’Espanya en tots els indicadors i l’està situant com […]

Enric I. Canela El dia 6 escrivia Es crea el Consorci de Suport a la Recerca Biomèdica en Xarxa. La crítica no s’ha fet esperar gaire. Llegim que el Consorci de Suport a la Recerca Biomèdica en Xarxa (CAIB) va ser creat el novembre de 2008 a través d’un conveni signat per l’Institut de Salut […]