Enric I. Canela

Ahir gracies a un company d ela Facultat de Biblioteconomia i Documentació vaig tenir l’oportunitat de mirar el detall d’uns nous rànquings, els Rànquings ISI-2010. Aquest rànquing es mostra la posició que ocupen les universitats en cada camp científic per als períodes 2000-2009 i 2005-2009. Compara totes les universitats de l’Estat espanyol.

L’ordenació s’obté a partir de l’Institutional Field Quantitative-Qualitative Analysis Index (IFQ2A- Index) que és el resultat de multiplicar la dimensió quantitativa per la dimensió qualitativa.

La dimensió quantitativa s’obté a partir del nombre de documents citables publicats en revistes indexades en qualsevol de les categories dels Journal Citation Reports (Thomson
Reuters). Només es tenen en compte les tipologies Article, Review, Letter, Note i Proceeding; Nombre de cites rebudes pels documents citables; i Índex H segons la fórmula de Hirsch. Són indicadors bruts molt relacionats amb la mida de la institució.

La dimensió qualitativa s’obté a partir del percentatge de documents citables publicats en revistes indexades en el primer quartil de qualsevol de les categories dels Journal Citation Reports (Thomson Reuters); mitjana de cites dels documents citables; i percentatge de documents citables altament esmentats. Per al seu càlcul es prenen tots els documents publicats per totes les universitats en camp científic, i els documents altament esmentats aquells situats en el percentil 0,90 segons el nombre de citacions. Són indicadors relatius que necessàriament no depenen de la mida de la institució.

El detall del càlcul es pot veure al document metodològic.

A la taula es poden veure les posicions de les universitats catalanes.

MAT FIS QUIM BIO MED GEO AGR ENG TIC PSI ECO ACS
UAB 2000-09 7 4 10 5 3 2 1 4 10 6 3 5
2005-09 6 3 6 4 2 2 1 2 21 5 2 3
UB 2000-09 2 1 1 2 1 1 2 1 3 1 5 1
2005-09 5 1 1 1 1 1 4 1 6 1 4 1
UdG 2000-09 29 27 20 35 39 20 34 30 11 28 30
2005-09 35 24 18 28 36 14 26 21 24 41 31 20
UdL 2000-09 42 38 27 31 27 8 23 42 24
2005-09 37 38 21 27 20 7 19 41 22
UPC 2000-09 1 7 29 32 29 5 38 3 1 38 32 29
2005-09 1 10 27 38 29 6 37 4 1 32 24 33
UPF 2000-09 9 4 7 9 13 1 2
2005-09 11 3 7 8 13 1 5
URL 2000-09 37 39
2005-09 35
URV 2000-09 28 22 12 20 14 25 21 17 19 30 31 11
2005-09 20 22 11 25 15 10 14 14 16 29 27 13

Destaca en aquesta taula que el número 1 el té en cada camp científic una universitat catalana.

La comparació de totes les universitats de l’Estat espanyol es pot veure al document de posicions.

Els camps científics en els que s’han agrupat les publicacions són: Matemàtiques (MAT), Física (FIS), Química (QUI), Ciències Biològiques (BIO), Medica Clínica, Farmàcia i Farmacologia (MED), Ciències Geològiques i Mediambientals (GEO), Ciències Agràries (AGR), Enginyeria (ENG), Tecnologies de la Informació i la Comunicacions (TIC), Psicologia i Educació (PSI), Economia (ECO), i Altres Ciències Socials (ACS). Al document es poden veure les revistes incloses en cada grup.

També es poden consultar una sèrie de taules i gràfics on es veuen les dimensions qualitativa i quantitativa de cada universitat per camp científic.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació