Enric I. Canela

El Ministeri de Ciència i Innovació, ha destinat 355 milions d’euros (274,2 milions d’euros en forma de préstec i 80,6 milions d’euros en forma de bestretes FEDER) per donar suport als Parcs Científics i Tecnològics espanyols a través de la convocatòria del programa de ajudes INNPLANTA. Aquesta convocatòria, que s’emmarca en l’eix de integració territorial de l’Estratègia Estatal d’Innovació (E2i), té com a objectius donar suport a la implantació i millora d’infraestructures científico-tecnològiques, així com l’adquisició d’equipament, en els Parcs Científics i Tecnològics, per utilitzar-los en activitats de R+D+i i de transferència de resultats de recerca, fomentant la cooperació i col.laboració entre els agents del sistema ciència, tecnologia, empresa i ciutadà.

Les comunitats autònomes que han rebut més finançament en INNPLANTA 2010 han estat Andalusia (38,7%) Madrid (18,1%) i Catalunya (17,2%). Ha Catalunya li han assignat 61,1 milions d’euros per a 31 projectes.

Malament això de préstecs. caldrà retornar-los i el nostre sistema de transferència ha de ser subvvencionat encara. La construcció de parcs no és retornable.