Enric I. Canela

Llegeixo que un estudi de la UB analitza com incentivar l’activitat de R+D+i de les multinacionals estrangeres a Espanya (podeu llegir més informacions a 1 i 2)

Diu que les filials de multinacionals fan una important aportació en la despesa en innovació a l’Estat espanyol i seria convenient millorar els factors d’oferta tecnològica amb vista a fer el país més atractiu per a aquestes empreses. Aquestes són algunes de les conclusions de l’informe Factores de atracción y retención de los centros de I+D e innovación de las multinacionales extranjeras en España (podeu descarregar el resum executiu), que han elaborat les professores del Departament d’Economia i Organització d’Empreses de la UB Paloma Miravitlles, Laura Guitart-Tarrés, Fariza Achcaoucaou i Ana Núñez-Carballosa,i que es va presentar a Madrid, en un acte presidit per la ministra de Ciència i Innovació Cristina Garmendia.

L’estudi classifica els factors d’atracció i retenció de R+D+i a Espanya. Es conclou que l’Estat espanyol té una gran capacitat d’atracció pel que fa a factors relacionats amb el mercat, però un poder d’atracció menor respecte de l’atracció en els factors d’oferta tecnològica. Així doncs, com a línies prioritàries d’actuació, hi hauria millorar la capacitat d’atracció i retenció de talent científic i tècnic espanyol, potenciar la presència d’institucions científiques punteres i reforçar els vincles d’unió entre el món cientificoacadèmic i l’empresarial. Una segona línia d’actuació hauria d’estar orientada a continuar mantenint la competitivitat en el mercat internacional pel que fa al cost del personal investigador i seguir fomentant el domini de llengües estrangeres i la mobilitat del personal científic. Finalment, cal continuar apostant per la consolidació de clústers geogràfics, tant de sectors tradicionals com d’indústries de nova creació, que aglutinin universitats, centres tecnològics i empreses.

L’estudi, a la presentació del qual va assistir el director del Departament d’Economia i Organització d’Empreses de la UB, Jaume Valls, és un encàrrec de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT) i la Fundació I+E Innovació Espanya. L’objectiu principal de la recerca és reflexionar sobre la capacitat de l’Estat espanyol d’atraure i retenir l’activitat investigadora de les grans multinacionals. Actualment el 12 % de les empreses innovadores que responen l’Enquesta d’innovació tecnològica de l’Institut Nacional d’Estadística són filials de multinacionals. La despesa en innovació d’aquestes empreses va arribar al 39 % de la despesa total del sector privat el 2007 i suposen el 24 % del personal que treballa en R+D, sempre segons dades a escala estatal. Les investigadores de la UB han utilitzat una metodologia d’anàlisi qualitativa a partir de l’estudi d’un conjunt de casos d’excel·lència de filials de multinacionals que destaquen per l’activitat i l’esforç en innovació.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació