Archive for novembre 27th, 2010

Enric I. Canela Els catalans, com segur passa a tots els països del món, volem viure millor. Tinguem o no un sentiment nacional explícit, tots els ciutadans del nostre país volen, segur, un estat del benestar ben desenvolupat, ric, que doni oportunitats a tots, amb independència de l’estatus social de naixement, de l’origen o religió. […]