Archive for novembre 30th, 2010

Enric I. Canela Avui s’han lliurat els Premis Nacionals d’Investigació 2010. Han rebut els premis, dotats amb 100.000 euros cadascun, cinc investigadors. El Premi Nacional d’Investigació Gregorio Marañón, a l’àrea de Medicina, ha correspost a Carlos Martínez Alonso, per les seves contribucions al coneixement de la fisiologia del sistema immunitari i de les seves implicacions […]