Enric I. Canela

L’altre dia vaig rebre el document Anàlisi comparativa internacional de la producció científica dels agents de recerca de Catalunya: una visió de sistema.

Es tracta d’un informe elaborat per l’Oficina de Coordinació de Recerca i Innovació (OCRI) del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa. És el núm. 1 de novembre 2010 d’Anàlisi sistema R+D+I.

El document encapçalat amb el lema: Anàlisi comparativa internacional de la producció científica dels agents de recerca de Catalunya: una visió del sistema.

Té el següent índex.

1. Bases de l’anàlisi realitzada

PART A: SITUACIÓ DEL SISTEMA DE RECERCA CATALÀ EN EL MÓN

2. Les Universitats

3. Els Centres de recerca

4. Els Hospitals

PART B: ANÀLISI COMPARATIVA AMB PAÏSOS DE REFERÈNCIA

5. Comparativa Catalunya / Espanya

6. Comparativa Catalunya / França i Alemanya

7. Comparativa Catalunya / Regne Unit i Irlanda

8. Comparativa Catalunya / Holanda i Bèlgica i els països nòrdics

Un conjunt de gràfics i taules que il·lustren bastant bé on som. I no estem pas malament, especialment si es té en compte el finançament i l’organització legal.

La conclusió és que cal seguir apostant per la recerca a casa nostra i, sobretot, intentar que això ajudi a fer créixer l’economia del coneixement.