Enric I. Canela

En un recent treball, Vascular effects of egg white-derived peptides in resistance arteries from rats. Structure-activity relationships (Garcia-Redondo AB, Roque FR, Miguel M, López-Fandiño R, Salaices M. J Sci Food Agric. 2010 Sep;90(12):1988-93.) es van estudiar les propietats vasodilatadores de diverses seqüències de pèptids derivats de proteïnes de la clara d’ou blanc (hidrolitzats de la proteïna) sobre les artèries de rates. Les conclusions foren que aquests pèptids podrien reduir la resistència vascular i ser utilitzats com a ingredients funcionals en la prevenció i / o tractament de la hipertensió i altres trastorns associats.

De fet aquests pèptids tenen la capacitat de reduir la tensió arterial, probablement pel fet d’inhibir l’enzim convertidor de l’angiotensina, que està relacionada amb els canvis de tensió arterial. Cal notar que alguns dels medicament que s’empren per tractar la hipertensió tenen a veure amb inhibir el citat enzim o regular un receptor relacionat.

Els autors han demostrat que segons quines siguin les posicions dels aminoàcids en els pèptids tenen o no la propietat hipotensora.

Conèixer millor aquestes propietats obre un camp d’interès en la preparació d’aliments funcionals hipotensors.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació