Enric I. Canela

El Consell de Ministres del divendres va autoritzat la concessió de sis ajudes de quantia superior a dotze milions d’euros corresponents a la convocatòria de l’any 2010 del subprograma del Ministeri de Ciència i Innovació dedicat a actuacions cientificotecnològiques en entitats públiques radicades als Parcs Científics i Tecnològics , denominat INNPLANTA.

Les entitats beneficiàries i les seves respectives ajudes són:

La convocatòria INNPLANTA 2010, que s’emmarca en l’eix de integració territorial de l’Estratègia Estatal d’Innovació (E2i), té com a objectius donar suport a la implantació i millora d’infraestructures cientificotecnològiques, així com l’adquisició d’equipament, en els Parcs Científics i Tecnològics, per utilitzar-los en activitats de R+D+i i de transferència de resultats de recerca, fomentant la cooperació i col·laboració entre els agents del sistema ciència, tecnologia, empresa i ciutadà.

A través d’aquesta convocatòria, el Ministeri de Ciència i Innovació ha destinat el 2010 un total de 355 milions d’euros (274.200.000 d’euros en forma de préstec i 80,6 milions d’euros en forma de bestretes FEDER) per donar suport a els Parcs Científics i Tecnològics espanyols. En total, s’han aprovat 232 projectes en què participen 164 beneficiaris diferents.

La Llei General de Subvencions estableix que per autoritzar la concessió d’ajuts de quantia superior a dotze milions d’euros és necessari acord del Consell de Ministres.

Només caldria saber si són a retornar. Si és així, fugida endavant perquè no hi ha substrat per retornar aquests diners.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació