- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

La legitimitat del Claustre

Enric I. Canela

Llegeixo que el rector de la UB [2], Dídac Ramírez, ha lamentat que s’hagi qüestionat la legitimitat del Claustre a l’hora de demanar la dimissió del president del Consell Social, Joaquim Coello. A més, ha afegit que no té amb ell cap confrontació personal.

De fet, té raó, el Claustre té tota la legitimitat. La llei li dóna les competències per opinar de tot el que té a veure amb la universitat i demanar una dimissió, cosa que no obliga, no és més que opinar. No es pot qüestionar la seva actuació des del punt de vista normatiu.

Altra cosa és que el mecanisme de representació del Claustre sigui adequat a les necessitats de la universitat. És un òrgan pensat per a l’època d’Alfons V, el Magnànim adaptat a “la comunitat universitària” actual i que genera un notable desinterès a la majoria d’aquesta comunitat.