- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Com reformar la universitat espanyola?

Enric I. Canela

El 16 de novembre La Fundación Alternativas [2] va presentar al Congrés dels Diputats el llibre Propuestas para reformar la Universidad Española [3].

El llibre ha estat patrocinat pel Grup Socialista al Congrés i ha estat editat i coordinat per Daniel Peña, rector de la Universidad Carlos III de Madrid. Han col·laborat en l’elaboració del llibre: Juan J. Dolado (Universidad Carlos III de Madrid), Lluís Ferrer (Universitat Autònoma de Barcelona), Esther Giménez-Salinas i Colomer (Universitat Ramon Llull), Josefina Gómez Mendoza (Universidad Autónoma de Madrid), Joan J. Guinovart (Universitat de Barcelona), Juan M. Rojo (Universidad Complutense de Madrid) i J. M. Sanz Serna (Universidad de Valladolid).

El llibre té 168 pàgines i posa de manifest l’obsolescència del model universitari espanyol. D’obligada lectura per als que ens interessa la universitat.