- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Els salaris del investigadors del Programa Ramón y Cajal

Enric I. Canela

Josep Castells Baró escrivia El seu problema es diu 5% [2]. Es tracta d’un reflexió sobre la reducció salarial del 5% aplicada als investigadors del Programa Ramón y Cajal.

Es tracta d’un programa per atreure talent no mediocritat. Els buròcrates governamentals no s’adonen que poc talent atraurem pagant una retribució de 31.600 euros a l’any. Costa fer venir un investigador americà competent per aquest salari.