Enric I. Canela

La UB publica una entrevista feta a M. Carme Verdaguer, la directora general de la Fundació Bosch i Gimpera (FBG), l’entitat del Grup UB destinada a la transferència del coneixement.

Reconec que tinc en molt elevat concepte a la Carme Verdaguer. Prudent, intel·ligent i treballadora ha hagut de passar per situacions molt complicades i assumir problemes derivats de decisions absurdes preses abans de la seva assumpció de la direcció o preses en contra de la seva opinió. Sortosament l’equip rectoral actual li dóna la seva confiança, espero que hi continuï. Mereix tot el meu reconeixement. No és gaire però no puc donar altra cosa.

Us deixo, convidant-vos a la lectura, amb la darrera pregunta – resposta.

Ara que tenim un nou Govern de la Generalitat, quin seria el seu missatge per als responsables de les polítiques relatives a la transferència de coneixement?
Els demanaria que estudiïn bé el que ja hi ha, el que s’està fent i ha funcionat bé. Perquè a vegades el perill en una nova etapa és començar de nou sense tenir en compte iniciatives positives i que ja funcionen.

Una altra cosa que hem reclamat moltes vegades des de les universitats i els centres públics de recerca és que, a l’hora de dissenyar noves iniciatives i nous programes, es tingui en compte els actors, és a dir, que se’ns tingui en compte a nosaltres. Sovint, se’ns presenta el programa acabat i amb un llacet, i veus que no ets a temps de fer-hi aportacions basades en la teva experiència real, aportacions que serien útils.

També els demanaria que es destinin recursos amb el benentès que no donaran mai uns resultats immediats, per bé que tampoc han de ser mai un xec en blanc: cal exigir resultats.

I finalment, un últim apunt. És important que hi hagi un reconeixement en la carrera acadèmica dels investigadors que són actius en aquesta tercera missió. La recent resolució de la Comissió Nacional Avaluadora de l’Activitat Investigadora, per la qual s’estableix un nou camp relatiu a la transferència de coneixement i innovació en l’avaluació de l’activitat investigadora, és un pas important en aquesta direcció.

Signo la resposta.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació