- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Com una formiga treballadora, Biocat va creant llaços arreu

Enric I. Canela

Al web de Biocat [2] es pot llegir que Biocat i la Federació Europea de Biotecnologia [3] (EFB) han encetat un acord de col·laboració per als propers tres anys. Els presidents de les respectives entitats, el Dr. Manel Balcells i el Dr. Mark Van Montagu, van signar a la seu de Biocat el document de col·laboració que va dirigit a consolidar la ubicació de la Federació a Barcelona –seu de l’oficina principal de l’entitat– i a unir capacitats en els àmbits d’internacionalització, organització d’esdeveniments d’interès per al sector biotecnològic, formació, i impuls de l’economia basada en el coneixement.

La Federació Europea de Biotecnologia és una entitat sense ànim de lucre, creada des de l’entorn científic l’any 1978, formada per entitats de recerca, universitats, empreses i membres individuals interessats en la promoció de la biotecnologia en l’àmbit europeu i internacional. Actualment compta amb 225 membres institucionals i 5.000 d’individuals de 56 països.