Archive for febrer 12th, 2011

Enric I. Canela Dimarts el Govern va aprovar l’Acord marc per lluitar contra el fracàs escolar. Hi ha diverses mesures, que podeu llegir, però per a mi és fonamental revisar el currículum dels mestres. La seva formació és clau. Cal garantir que surten d ela universitat ben preparats i que tenen la capacitat necessària, però […]

Enric I. Canela Un estudi fet amb les dades basat en les dades reportades pels pares a través d’un qüestionari sobre la dieta dels nens de 3, 4, 7 i 8,5 anys, (Are dietary patterns in childhood associated with IQ at 8 years of age? A population-based cohort study; Kate Northstone, Paulina Emmett, Andy Ness […]

Enric I. Canela Llegia l’article d’Expansión: La Generalitat no cubrirá las bajas y reducirá un 5% el personal en entidades públicas. Diu: La instrucció també afecta a universitats, entitats de dret públic, societats mercantils, consorcis i fundacions en què la Generalitat té una participació total o majoritària. Aquestes entitats del sector públic hauran de comunicar […]