Enric I. Canela

Llegeixo que un conjunt d’investigadors va fer una convocatòria que deia:

Davant el preocupant futur de la Recerca a Espanya i la imminent discussió al Parlament de les esmenes parcials de la Llei de la Ciència, s’ha elaborat una Carta Oberta per denunciar la greu situació actual i instar a Govern i oposició a que atenguin les nostres propostes. Per donar suport a aquesta Carta Oberta, distribuïu-la en el vostre centre de treball juntament amb el full de recollida de signatures, i ens feu arribar aquestes signatures escanejades per correu electrònic a info@investigaciondigna.es. Gràcies per endavant pel vostre temps i col·laboració.

Al meu àmbit no havia arribat aquesta convocatòria. El termini per enviar les signatures s’acabava avui mateix.

La carta l’han firmat 2.463 científics, entre ells 77 professors d’investigació del CSIC, 68 catedràtics d’universitat, tres directors de centres del CSIC i diversos alts càrrecs més del sistema de ciència i universitat, a més de nombrosos joves científics.

La reprodueixo:

CARTA OBERTA PEL FUTUR DE LA RECERCA

En els últims dos anys, utilitzant com a argument l’actual crisi econòmica, la recerca espanyola ha patit uns retallades pressupostàries dràstiques. Mentre la retallada mitjà ha estat d’un 16%, els organismes públics de recerca han vist retallat el seu pressupost al voltant d’un 30%. Això implica una pèrdua de credibilitat i competitivitat de la política científica espanyola, impedint arribar a un canvi del model productiu actual a un basat en el coneixement. Especialment preocupant ha estat la dràstica reducció i gairebé desaparició d’oportunitats perquè els investigadors puguin estabilitzar laboralment (una retallada d’un 90% en el nombre places en el cas del CSIC). Aquesta reducció colpeja amb cruesa no només als investigadors amb contractes Ramón y Cajal (que ja han superat nombrosos processos de selecció i avaluació), sinó també als postdocs en etapes prèvies (que s’han vist afectats per l’escàs nombre de contractes d’accés al sistema). Estem davant un perill real de perdre diverses generacions d’investigadors que han estat una de les bases del creixement de la producció científica en els últims anys. En aquest context és imprescindible parlar de l’actual esborrany de la Llei de la Ciència i Tecnologia, que considerem deficient pel que fa al disseny de la carrera investigadora pels següents motius:

 • En anteriors esborranys es defineix un contracte d’Accés al Sistema de 5 anys de durada, amb avaluacions que, en cas de superar-se, comportarien automàticament a un contracte laboral fix. No obstant això, l’actual esborrany estableix que aquesta avaluació només es considerarà com un mèrit més a l’hora de presentar-se als processos selectius de personal laboral fix, sense garanties de que aquests llocs existeixin.
 • No eliminen les beques de recerca en el sector privat i contempla que els sous dels investigadors puguin ser d’un 25% a un 44% inferior als establerts per Llei per a treballadors que realitzin tasques similars. Això va en la direcció contrària de la dignificació social de les tasques de recerca.
 • No regula l’etapa postdoctoral inicial deixant-la en una situació indefinida i precària.

Com a conseqüència de tot el abans descrit, demanem per a Espanya mitjançant aquesta carta una carrera científica digna i clara, i plantegem les següents reivindicacions concretes:

 • Acompliment dels compromisos ja adquirits amb els contractats RyC mitjançant la creació d’un nombre suficient de llocs de treball perquè els investigadors que hagin superat avaluacions favorables tinguin l’oportunitat d’estabilitzar laboralment.
 • Que la retallada de pressupostos no afecti desproporcionadament a l’R+D i que es mantingui o augmenti el seu percentatge respecte al PIB.
 • Un pacte d’Estat que permeti planificar a llarg termini els recursos humans i financers en recerca.

Pel que fa a l’esborrany de la nova Llei de Ciència i Tecnologia, reclamem les següents modificacions:

 • Que el nou contracte d’Accés al Sistema Espanyol de Ciència contempli l’estabilització automàtica dels investigadors que superin les avaluacions que s’estableixin, tenint en compte les necessitats dels centres.
 • Introduir una disposició transitòria que estableixi una equivalència entre els actuals contractes RyC i els nous contractes d’Accés, tenint en compte les etapes d’avaluació ja superades pels RyC
 • Creació de les figures contractuals necessàries per a cobrir les etapes post-doctorals inicials d’una manera clara.
 • Substituir les beques del sistema, inclòs l’àmbit privat, per contractes.
 • Establir que els sous dels investigadors siguin, almenys, el mínim exigit per Llei per a treballs similars.

La veritat és que deixant de banda si el preàmbul de la carta és més o menys correcte quant a dades, jo l’hagués signat.

2 respostes a “Carta oberta pel futur de la recerca”

 1. […] This post was mentioned on Twitter by reagrupamentpv, enriccanela. enriccanela said: Enric I. Canela » Blog Archive » Carta oberta pel futur de la recerca: http://bit.ly/eQHdsZ via @addthis […]

 2. […] Que no coneix de primera mà la carta que van lliurar investigadors espanyols al president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, i que porta com a títol ‘Per una investigació digna’ (veure Carta oberta pel futur de la recerca) […]

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació