Archive for març 7th, 2011

Enric I. Canela Salvador Garcia-Ruiz escriu Governança universitària (llegiu-lo, curt i clar). Després d’un interessant comentari conclou: enlloc d’un rector escollit pel professors, el PAS i els estudiants, un rector escollit pel Consell Social de la universitat. Jo crec que la solució ha d’anar per aquí. Jo aquesta vegada no hi coincideixo. Ara no! Mentre […]

Enric I. Canela Llegia que el Ministeri de Ciència i Innovació va executar el 2010 el 73,1% del seu pressupost, segons el resum provisional de l’execució del pressupost estatal que publica la Intervenció General de l’Administració de l’Estat. El departament de dirigeix Cristina Garmendia va executar l’any passat 3.998 milions d’euros dels 5.470 milions d’euros […]

Enric I. Canela Llegeixo que la carrera de Química ha perdut el 30% dels alumnes en 10 anys. L’atracció que exerceixen noves carreres molt especialitzades i la crisi que afecta en general les vocacions científiques han ocasionat en l’última dècada una autèntica sagnia a les facultats de Química de Catalunya. El nombre d’estudiants que es matriculen […]