Enric I. Canela

Llegeixo que el Govern de la Generalitat ha aprovat, a proposta conjunta de la Conselleria d’Ensenyament i la Conselleria d’Empresa i Ocupació, un acord que impulsa la definició i la posada en marxa d’un nou model d’orientació, capacitació i formació professional davant de la desconnexió existent entre el sistema actual i les exigències reals del mercat. L’objectiu d’aquest acord és adaptar la formació professional a les necessitats de les empreses millorant la seva competitivitat, i facilitar l’ocupabilitat de les persones impulsant la recuperació econòmica.

El nou model d’orientació, capacitació i formació professional preveu quatre àmbits d’actuació: la promoció social de la formació; la valoració i el reconeixement públic de la formació professional; el desenvolupament d’una nova estratègia per implicar i garantir la participació dels agents socials i de les organitzacions empresarials en la millora de la formació professional; i l’establiment dels òrgans de coordinació necessaris per garantir la participació dels departaments i dels agents socials implicats.

En aquest sentit, el Govern adaptarà l’actual Comissió del Sistema de Formació i Qualificació Professional per integrar la formació professional dels departaments d’Ensenyament i d’Empresa i Ocupació. El nou òrgan -que funcionarà en ple i en comissió- tindrà representació dels dos departaments i de les principals organitzacions sindicals i empresarials del país. Les seves competències seran la planificació estratègica, l’avaluació i la coordinació de les polítiques del sistema de formació professional. Les seves decisions tindran caràcter executiu.

També es modificarà l’actual Consell Català de Formació Professional per adaptar la seva estructura al nou model de formació professional.

A veure com ho enfoquen. En principi em sembla enormement positiu que el Govern hagi agafat per les banyes el toro de la Formació Professional. No sé si es prendran les mesures per connectar amb les cambres, gremis, etc. Absolutament imprescindibles un acord social i recursos.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació