Enric I. Canela

Llegeixo que el Congrés dels Diputats ha aprovat avui el projecte de llei de la ciència, la tecnologia i la innovació amb el suport de tots els grups, menys IU i ICV, que, si bé no tenen representació a la comissió on ha estat debatuda, han rebutjat el text perquè “empitjora la carrera investigadora”. En aquesta comissió, ERC i IU han compartit el temps de debat, si bé ha estat ERC qui ha votat (a favor).

No puc donar cap opinió perquè no he llegit el document aprovat. Caldrà esperar a veure que és el que va al Senat. A més, tampoc es pot improvisar davant un text llarg.

Després de dos anys des que es fes el primer esborrany de la llei esmentada, el text ha estat debatut i votat avui a la Comissió de Ciència i Innovació, que ha aprovat la llei amb competència legislativa plena, de manera que ara el text anirà al Senat.

Per al diputat d’IU Gaspar Llamazares ha hagut una “ruptura dels preacords” assolits sobre la contractació dels investigadors que ara, després de la incorporació d’una disposició addicional, els “empitjora” perquè no s’aplica el límit de tres anys en la durada de la contractació temporal per obra o serveis.

Aquesta llei substituirà l’anterior de 1986, amb l’objectiu d’adaptar el sistema de ciència, tecnologia i innovació a les circumstàncies actuals del país.

El text aposta per la creació d’una Agència Estatal d’Investigació, sense augment de la despesa pública i en un any de l’entrada en vigor; estableix tres tipus de contractes per als científics – cap indefinit – i la reorganització dels organismes públics de recerca , que podria suposar l’extinció de aquells la part substancial dels seus fins s’encavalquin.

En concret, el projecte inclou un contracte predoctoral, que substitueix a les beques i que tindrà una durada determinada (no més de quatre anys) i un contracte d’accés al sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació, dirigit a aquells en possessió del títol de doctor o equivalent (no podrà durar més de 5 anys).

A més, hi haurà un contracte d’investigador distingit, destinat al científic nacional o estranger de “reconegut prestigi”.

Aquelles organitzacions que reben diners públics hauran de contractar i no becar, i l’avaluació que en l’actualitat passen els científics del programa Ramón y Cajal comptarà per al contracte d’accés.

El projecte, que esmenta que l’oferta pública d’ocupació contindrà les previsions de cobertura de places al servei dels organismes públics de recerca, comanda al Govern a elaborar l’Estratègia Espanyola d’Innovació, a través d’un pla estatal.

Pel que fa a l’Agència Estatal d’Innovació, aquesta serà un dels agents de finançament de l’Administració General de l’Estat, al costat del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial. L’Agència es posarà en marxa en aquesta legislatura, després que es donés suport una esmena del PP.

Segons el text acordat avui, el Govern també haurà d’elaborar un estatut del personal investigador predoctoral en formació i un estatut de la jove empresa innovadora.

El document, que contempla la implantació de la perspectiva de gènere, reconeix l’àmbit competencial de les comunitats. En aquest punt, els nacionalistes han valorat que es reconegui el “sistema de sistemes” de la ciència espanyola.

Immaculada Riera de CiU, per a qui el text podria ser més ambiciós, ha mostrat la seva satisfacció perquè s’hagin aprovat algunes de les seves esmenes, per exemple una que regula els centres de recerca propis de les comunitats amb competència exclusiva. “Valoro la llei perquè reconeix el sistema plural i perquè es dóna un avanç pel que fa a la flexibilitat i mobilitat, a més d’una aposta decidida per la transferència, el que posa en valor la innovació”, ha resumit.

Per la seva banda, el PP ha lamentat que no es impedeixin les retallades pressupostàries de la R + D, i per el diputat Gabriel Elorriga s’avança poc en la carrera investigadora. El PNB ha advertit s’ha posat “el marc”, però l’esforç ha de continuar.

Juana Serna (PSOE), que ha dit no entendre el rebuig d’IU, ha afirmat que un acord ho és quan tots cedeixen i ha sentenciat: “som un país de ciència”.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació