Enric I. Canela

El president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), Gutiérrez Solana, ha dit que aquests moments, les universitats treballen en l’elaboració de l’Estatut del Professorat Universitari per tal que garanteixi les seves funcions de recerca, formació i transferència del coneixement, i en el qual el Ministeri d’Educació té interès en què estigui tancat a la primavera. No obstant això, adverteix que no es farà amb presses. Segur, havia d’estar enllestit, segons determina la llei, fa tres anys. Incapacitat total.

També han demanat al ministre d’Educació, Ángel Gabilondo, que estableixi una taula de coordinació de tot el procés educatiu, perquè, segons el parer del president de la CRUE, cal entendre l’educació com un tot i no fer mostres, com de vegades passa , d’estar competint tots amb tots. Ha dit que som complementaris.

Ha assegurat que el coneixement s’adquireix amb una planificació i amb una inversió, per la qual cosa és un camp en què cal estar tots junts.

A veure si som complementaris, suplementaris, antitètics o patètics. M’és indiferent, cal fer les coses d’una vegada. Això és més lent que la justícia.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació