Archive for març 21st, 2011

Enric I. Canela Un grup d’investigadors ha enviat cartes de queixa al Govern espanyol i a la Unió Europea per denunciar noves barreres a l’entrada de doctorands estrangers a Espanya. Només estudiants residents a Espanya – és a dir, amb número identificatiu d’estrangers (NIE) o inscripció al registre de ciutadans de la Unió Europea – […]