- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Contra el mecenatge

Enric I. Canela

Llegeixo que el Congrés ha rebutjat [2], amb els vots en contra del PSOE i IU-ICV, i l’abstenció de CiU i PNB, prendre en consideració una proposició de llei del PP per a modificar la normativa de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, amb l’objectiu d’incrementar aquestes deduccions davant la crisi econòmica.

Les raons del PSOE són que el govern espanyol ja treballa amb una normativa (clar com que aquesta ve del PP…)

Tan necessari que és fomentar-lo i resulta que les ments preclares dels diputats espanyols no ho fan. Visca la construcció i el turisme d’espardenyes.