Ciència i Societat


Enric I. Canela

A través de Global talent he conegut el MASIS national report – Spain (Monitoring Activities on Science In Society). La intenció d’aquest informe és oferir una bona visió general de la situació de la ciència en la societat a Espanya, incloent-hi la participació pública en la ciència, els diferents models i l’ús de la informació científica i coneixements per a la formulació de polítiques, les activitats relacionades amb l’avaluació i les qüestions ètiques de la ciència i la tecnologia, les activitats de recerca i la cultura científica en la societat, així com les tendències, les polítiques, els actors i activitats. L’informe s’actualitza dues vegades durant el 2011.

Com diu Global talent: A l’informe es destaca que el pes de la producció científica espanyola respecte a la mundial ha crescut del 2,09% al 1995 fins al 3,35% al 2008. Tot i així, l’ actual sistema científic a Espanya segueix tenint diverses mancances que s’han de corregir: la baixa inversió en R+D+i respecte al PIB, la baixa participació de les empreses privades en la recerca, la baixa cooperació entre les universitats i el món dels negocis i les dificultats per l’accés a una carrera científica, especialment en el cas de les dones.

Assenyala que la creació del Ministeri de Ciència i Tecnologia ha significat que el pressupost destintat a R+D+i s’ha incrementat de 3.792 milions d’euros al 2003 fins a 9.437,8 milions d’euros el 2009, tot i que després, en l’escenari de crisi actual, va experimentar una forta davallada.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació