Archive for març 26th, 2011

Enric I. Canela L’antic conseller responsable d’Universitats i Recerca, Josep Huguet, publicava ahir l’article: Els pactes es compleixen. Una cosa que crida l’atenció és com Josep Huguet, que quan va començar de conseller d’aquest ram, no tenia ni idea, poc a poc es va anar transformant i va interioritzar la importància d’aquest àmbit amb un […]

Enric I. Canela Anna Guillaumet al seu bloc dóna la seva opinió sobre fusionar universitats. Diu que veu molt difícil una fusió entre universitats. Sí veu possibles i necessàries les aliances. En posa alguns exemples. Xarxes entre universitats en tenim, moltes. Hi ha acords per fer màsters i xarxes de recerca, lligues de col·laboració, etc. […]