Archive for març 27th, 2011

Enric I. Canela El BOE del dia 25 publicava l’Orden CIN/641/2011, de 14 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año 2011 para la concesión de las subvenciones correspondientes al subprograma Innoeuropa, dentro de la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, […]

Enric I. Canela Llegia una entrevista amb Xavier Trepat. Ells és investigador sènior, amb 34 anys, de l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC). Ha estat a la Universitat de Harvard i hi col·labora com a investigador visitant. És investigador ICREA i ha obtingut una ajut d’1,75 milions d’euros de l’European Research Council. L’entrevista té un […]

Enric I. Canela Llegia una entrevista a Joan Massagué. Una pregunta – resposta és: Té la impressió de perseguir un horitzó que s’allunya perquè, com més saben sobre el càncer, més complex és tot?Hi ha gent que reacciona d’aquesta manera. Però a mi personalment no em passa. Part de la base que la complexitat a […]