Enric I. Canela

El BOE del dia 25 publicava l’Orden CIN/641/2011, de 14 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria del año 2011 para la concesión de las subvenciones correspondientes al subprograma Innoeuropa, dentro de la línea instrumental de articulación e internacionalización del sistema, en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica, 2008-2011.

L’article 3 explica els objectius. Són:

Aquestes subvencions estan orientades a fomentar la participació dels centres tecnològics espanyols en el Setè Programa Marc de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Demostració de la Unió Europea, de manera que:

a) augmenti sensiblement la taxa de retorn aconseguida pels centres tecnològics en el VI Programa Marc de R + D.
b) Es augmenti el lideratge dels centres tecnològics en els projectes del Setè Programa Marc.
c) Es fomenti per part dels centres tecnològics la participació d’empreses espanyoles en consorcis del Setè Programa Marc, promovent la incorporació de noves empreses.

L’objectiu final de INNOEUROPA és dotar els centres tecnològics de l’estructura i els coneixements necessaris per a l’adequada preparació i gestió dels projectes europeus, per tal que aquests aconsegueixin obtenir finançament comunitari.

Mitjançant aquestes subvencions es financen les noves actuacions que permetin als centres tecnològics participar en projectes d’alta qualitat científic tecnològica, millorar la seva capacitat de gestió, integrar-se en consorcis europeus i augmentar la seva taxa d’èxit en el Programa Marc. No es finançaran les actuacions habituals del centre. Es donarà suport especialment aquells centres que havent tingut una participació reduïda en el Programa Marc, realitzin un esforç important per augmentar la seva participació i incrementar sensiblement els seus retorns. Es valorarà a més el foment per part dels centres tecnològics de la participació de petites i mitjanes empreses en el Setè Programa Marc.

A veure si s’aprofita bé des de Catalunya. Crec que ACC1Ó pot aprofitar aquesta convocatòria i donar suport a algunes empreses catalanes. I que es posin les piles perquè si no aprofiten els programes estatals…

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació