Enric I. Canela

Ahir escrivia sobre l’informe Higher Education in Regional and City Development elaborat per l’OCDE (veure Ara sí: Higher Education in Regional and City Development. Un fracàs). Avui em trobo amb un article del diari ABC que es titula: Las universidades catalanas no integran bien a los inmigrantes, según la OCDE.

Diu que l’estudi de l’OCDE planteja la incorporació del immigrants com« un repte per a Catalunya. La responsable del programa de l’OCDE, la finesa Joana Puuka, va denunciar que els immigrants són els que més estan patint la crisi i ha apuntat que haurien de ser vistos com un potencial per a la societat catalana a través de la seva formació.

Martí Parellada, catedràtic d’Economia de la UB i un dels coordinadors del treball, va explicar que un dels aspectes que va sorprendre als delegats de l’OCDE va ser la manca de polítiques decidides en relació a la integració dels estrangers, un assumpte de vital importància tant en els països de l’OCDE com a Catalunya.

Diu l’informe que cap universitat ha adoptat polítiques corporatives forts per apropar els mecanismes d’accés de les noves generacions d’immigrants. L’estudi assegura que Catalunya s’ha beneficiat enormement dels immigrants, i ha arribat l’hora d’integrar en la societat, de manera que aconsella utilitzar el capital humà potencial existent entre la comunitat forana.

Demana una política més proactiva de beques i préstecs existents per cridar l’atenció dels immigrants i el desenvolupament d’estratègies d’integració que incloguin també a les persones amb nivells educatius més baixos.

La meva reflexió és que sembla que pensin que la universitat és “el rei Mides”. Com pot la universitat integrar immigrants si el sistema educatiu no els integra? Potser és interessant veure la taula 2.4 (pàgina 55) de PISA 2009 at a Glance.

No veig factible que la universitat faci res si no se solucionen primer altres aspectes. El problema no són només els immigrants, el problema està en les diferències socioeconòmiques. En això l’Estat espanyol està ara pitjor que fa 10 anys i per sota del nivell de l’OCDE (veure la taula 2.6 (pàgina 55) de PISA 2009 at a Glance).

La veritat és que estic una mica cansat del fet que a les universitats se’ls demani que endrecin l’economia, que millorin l’estatus dels immigrants i tantes altres coses quan l’empresa es incapaç d’innovar o el sistema educatiu és un autèntic fracàs.

Fallem, segur, però una societat intel·ligent el que ha de fer és buscar les causes i mirar la sensibilitat dels resultats respecte a cadascuna de les causes. La universitat noi resoldrà la integració dels immigrants, ni té mitjans ni eines. Pot fer algun programa, segur, però d’un impacte molt reduït. La integració dels immigrants es resol, en part, a l’escola i, principalment, amb altres mesures socials.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació